kompanija dacic

Kontakt

Proizvođači i uvoznici građevinskog materijala mogu nam svoje ponude dostavljati na jedan od sledećih načina:

Telefon:
020 / 53 22 620
Fax:
020 / 53 22 630
Pismo:
Kompanija DACIĆ, Ul. Dubrovačka 411/1, 36300 Novi Pazar
E-mail:
office@dacic.rs
Lično:
Ul. Dubrovačka 411/1, Novi Pazar